Bj 918

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 1,8 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 918 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 918
Zon 1B
Referensnummer 37390_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 106635_HST skobrodd, 106636_HST remändebeslag/remsölja, 106637_HST Ringspänne, 535113_HST Kistspik, 535121_HST Klinknagel, 535123_HST Tungformigt eldstål, 535124_HST Eldslagningsflinta, 535125_HST Bipolär vikt, 535126_HST Bipolär vikt, 535127_HST Vikt, 535128_HST Ring, 535129_HST Kniv