Bj 760

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 760 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 760
Zon 1C
Referensnummer 37257_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 364472_HST Stav, 524720_HST Kärl, 561385_HST Pärla, 561386_HST Spik, 561387_HST dekorelement, 561389_HST Stav, 1137117_HST Stav