Bj 223

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 223 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 223
Zon 1D
Referensnummer 37039_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 482139_HST Kärl