Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1059

Yttre beskrivning: Diameter 10,8 meter, Höjd 1,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 3,0 × 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1059 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1059
Zon 1A
Referensnummer 37098_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147639_HST Ben, 148654_HST Ben, 447610_HST Slagg, 447624_HST Ringspänne, 447629_HST Remändebeslag, 447633_HST Bryne, 447645_HST Enkelkam, 448981_HST Spelpjäs, 449025_HST Klinknagel, 449030_HST Isbrodd, 449034_HST Nål, 449040_HST nit/spik, 449045_HST Järnfragment, 449048_HST Kärl, 527274_HST Kärl, 527275_HST Avslag