Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 996

Yttre beskrivning: 16 × 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 996 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 996
Zon 1A
Referensnummer 37465_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147657_HST Ben, 526758_HST Kärl, 614023_HST Vaxtavla, 614025_HST Kam, 614028_HST Pärla, 614029_HST bandformig brodd, 614030_HST Bygel, 614031_HST Bröd, 614032_HST Föremål, 614033_HST Föremål, 622497_HST nit/spik, 623178_HST Ben