Arkeologisk, kontext

Bj 996

Yttre beskrivning: 16 × 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 996 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 996
Zon 1A
Referensnummer 37465_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U