Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1090

Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,6 meter, Djup 0,7 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1090 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1090
Zon 1A
Referensnummer 37128_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 107376_HST Oval spännbuckla, 107377_HST Facetterad pärla, 107378_HST Rundspänne, 107379_HST Rundspänne, 578583_HST Kniv, 615548_HST Ben, 616360_HST Fragment, 616495_HST Fragment