Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 824A

Inre beskrivning: Kammare, 2,6 × 1,6 meter, Djup 2,4 meter, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 824A Skelettgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 824A
Zon 1C
Referensnummer 37308_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452422_HST Ten, 452426_HST Spik, 567460_HST Oval spännbuckla P52, 567461_HST Bleck, 567473_HST kniv/knivslida, 567488_HST Enkelkam, 567494_HST Nit, 567495_HST bygelsax, 567496_HST preparat, 567497_HST brickband, 567502_HST brickband, 567580_HST kniv/knivslida, 567585_HST Beslag, 616433_HST Fragment, 616563_HST brickband, 617971_HST brickband