Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Fynduppgifter saknas, [unr]: Bj 1
Zon 1B
Referensnummer 36833_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147317_HST Ben, 148052_HST Ben, 440979_HST Hästbrodd typ 1, 440983_HST Beslag, 440985_HST Ten, 440988_HST Kärl