Bj 753

Yttre beskrivning: Diameter 16,5 meter, Höjd 2,1 meter, Inre beskrivning: Brandlager, endast spår, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav (osäker)

Arkeologisk kontext 753 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 753
Zon 1C
Referensnummer 37250_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 1090084_HST Fragment