Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1096

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 1,5 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 1096 Kammargrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1096
Zon 1A
Referensnummer 37134_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 578797_HST Fragment