Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 225

Yttre beskrivning: Diameter 3,8 meter, otydlig fotkedja, Inre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav (osäker)

Arkeologisk kontext 225 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 225
Zon 1D
Referensnummer 37198_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U