Bj 898

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav (osäker)

Arkeologisk kontext 898 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering Inga fynd, [unr]: Bj 898
Zon 1C
Referensnummer 37371_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U