Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 157

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 157 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 157
Zon 1B
Referensnummer 36979_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 157:1 Kistgrav, 157:2 Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148101_HST Ben, 148480_HST Ben, 616375_HST Fragment, 616376_HST Fragment, 616380_HST Fragment