Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1010

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1010 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1010
Zon 1A
Referensnummer 37054_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147497_HST Ben, 622155_HST Kam, 622156_HST Pärla, 622157_HST Spik, 622158_HST Nål, 622159_HST Föremål, 622166_HST Kedja, 636168_HST hasselnöt