Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 178

Yttre beskrivning: Diameter 8,4 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 178 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 178
Zon 1B
Referensnummer 37000_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148027_HST Ben, 478645_HST Pärla, 478646_HST Glättsten, 478648_HST Kam, 478649_HST Nit, 478654_HST Tråd, 478672_HST nit/spik, 523633_HST Kärl