Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 201

Yttre beskrivning: Diameter 2,3 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 201 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 201
Zon 1F
Referensnummer 37021_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148273_HST Ben, 479977_HST Kärl, 479978_HST Tunnformad pärla, 479979_HST Torshammarring, 611375_HST Fragment, 611463_HST Ben