Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 711

Yttre beskrivning: Höjd 1,5 meter, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 711 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 711
Zon 1C
Referensnummer 37212_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 711A Skelettgrav, 711B Kammargrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 468886_HST Föremål, 526598_HST Kärl