Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1072

Inre beskrivning: Grop, 1,2 × 0,6, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: skelett/brandgrav

Arkeologisk kontext 1072 Skelettgrav, Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 1072
Zon 1A
Referensnummer 37110_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147548_HST Ben, 524881_HST Kärl