Arkeologisk, kontext

Bj 844

Yttre beskrivning: Ej synlig ovan mark, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 0,8 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 844 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Datering 812
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37326_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U