Bj 844

Yttre beskrivning: Ej synlig ovan mark, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 0,8 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav