Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1150

Yttre beskrivning: Höjd 1,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1150 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1150
Zon 1B
Referensnummer 37173_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148406_HST Ben, 524988_HST Kärl, 527614_HST Kärl