Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 194

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 194 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 194
Zon 1F
Referensnummer 37014_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147300_HST Ben, 479592_HST Föremål, 479614_HST Krampa, 479626_HST nit/spik, 479628_HST Lerklining