Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 769

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 1 m, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 769 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 769
Zon 1C
Referensnummer 37265_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147507_HST Ben, 148195_HST Ben, 526722_HST Kärl, 561922_HST Torshammarring, 575150_HST Ben