Bj 925

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 925 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 925
Zon 1E
Referensnummer 37397_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147621_HST Ben, 147907_HST Ben, 452549_HST nit/spik, 452553_HST Krampa, 526726_HST Kärl, 526727_HST Kärl, 601552_HST Eldstål, 601563_HST Bryne, 616571_HST Fragment