Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1138

Inre beskrivning: Brandlager, 2,7 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1138 Brandgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1138
Zon 1B
Referensnummer 37161_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147792_HST Ben, 147870_HST Ben, 527477_HST Kärl, 575157_HST Ben, 582022_HST nit/spik, 582023_HST sammansatt kam, 582024_HST Fragment, 582026_HST Fragment, 582027_HST Ögonpärla, 582028_HST konglomerat, 582029_HST lancettformig pilspets, 582030_HST Fragment, 588045_HST Fragment, 588058_HST järnslagg