Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 106

Yttre beskrivning: Diameter 7,8 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 0,9 meter, med minst 2 keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 106 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 106
Zon 1B
Referensnummer 36933_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147789_HST Ben, 147976_HST Ben, 470957_HST Pärla, 471018_HST sammansatt enkelkam, 471033_HST Kärl, 471039_HST Bröd, 471060_HST Fragment, 471137_HST Hästbrodd typ 2, 471139_HST Rundsköld, 471157_HST nit/spik, 525276_HST Kärl, 561771_HST Krampa, 561772_HST Beslag