Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 183

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav (osäker)

Arkeologisk kontext 183 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 183
Zon 1B
Referensnummer 37005_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 478847_HST nit/spik