Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 172

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 2,0 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 172 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 172
Zon 1B
Referensnummer 36994_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147384_HST Ben, 476502_HST Torshammarring, 478306_HST Bröd, 478309_HST Fragment, 478313_HST Pärla, 478320_HST nit/spik, 525655_HST Kärl