Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 137

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,35 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 137 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 137
Zon 1E
Referensnummer 36963_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148064_HST Ben, 148491_HST Ben, 474407_HST Vikt, 474409_HST Tunnformad pärla, 474412_HST bandformat fragment, 474417_HST Ten, 474430_HST sammansatt kam, 474474_HST nit/spik, 474475_HST Fragment, 474476_HST Beslag, 474477_HST Föremål