Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 88

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 2,1 × 1,5 meter, med 2 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 88 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 88
Zon 1B
Referensnummer 36915_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147005_HST Ben, 147006_HST Ben, 147007_HST Ben, 147143_HST Ben, 147144_HST Ben, 147145_HST Ben, 464085_HST nit/spik, 464088_HST järnslagg, 464089_HST Enkelkam, 464091_HST Föremål, 464092_HST Föremål, 464093_HST Textil, 464094_HST Trefot, 464095_HST Hästbrodd, 464096_HST Kärl, 464097_HST Kärl, 615553_HST Ben, 616510_HST Fragment