Bj 896

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, 0,8 × 0,4 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 896 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 896
Zon 1C
Referensnummer 37369_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147710_HST Ben, 580623_HST Kistspik