Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 3

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl. Brandlager, Mått saknas., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 3 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 3
Zon 1B
Referensnummer 36835_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147326_HST Ben, 147342_HST Ben, 147701_HST Ben, 148054_HST Ben, 148260_HST Ben, 441016_HST Beslag, 441022_HST Ten, 441037_HST nit/spik, 441046_HST Kärl, 441051_HST Kärl