Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 744

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 744 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 744
Zon 1C
Referensnummer 37241_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147897_HST Ben, 148176_HST Ben, 148473_HST Ben, 524681_HST Kärl, 526673_HST Kärl, 526674_HST Kärl, 546097_HST Torshammarring, 546103_HST nit/spik