Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 821

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 821 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 821
Zon 1C
Referensnummer 37305_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527247_HST Kärl, 567238_HST skobrodd, 567239_HST nit/spik, 567244_HST Bleck