Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 55

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Tunt brandlager mot botten., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 55 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 55
Zon 1B
Referensnummer 36882_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147027_HST Ben, 147028_HST Ben, 147029_HST Ben, 147030_HST Ben, 147031_HST Ben, 147032_HST Ben, 147199_HST Ben, 147465_HST Ben, 148432_HST Ben, 450733_HST Bultlåsnyckel, 450750_HST Skedkniv, 450753_HST Föremål, 450755_HST Spik, 450764_HST Ten, 450776_HST Bryne, 450781_HST Avslag, 450787_HST Bränd lera, 450788_HST Kärl, 465001_HST Järnfragment