Bj 717

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, 2,0 × 0,6 meter, Djup 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 717 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 717
Zon 1C
Referensnummer 37217_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452172_HST Ringspänne, 469481_HST Börs, 469509_HST Kistspik, 469517_HST Dirhem, 469520_HST Knapp, 469528_HST kniv/knivslida, 469531_HST Yxa, 469533_HST Kärl