Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 876

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 0,8 × 0,5 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 876 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 876
Zon 1C
Referensnummer 37351_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524799_HST Kärl