Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 186

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 186 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 186
Zon 1E
Referensnummer 37007_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147346_HST Ben, 479113_HST Bryne, 479124_HST Pilspets, 479130_HST nit/spik