Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 175

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 175 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1E
Referensnummer 36997_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U