Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 65

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,5 meter Två keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav