Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 794

Yttre beskrivning: Diameter 5,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 794 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 794
Zon 1C
Referensnummer 37287_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 565192_HST Kistspik, 565215_HST kniv/knivslida