Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 814

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Litet tunt brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 814 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 814
Zon 1C
Referensnummer 37300_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147515_HST Ben, 526850_HST Kärl