Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 926

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 926 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 926
Zon 1E
Referensnummer 37398_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147652_HST Ben, 147908_HST Ben, 526728_HST Kärl, 601584_HST nit/spik, 601586_HST Eldslagningsflinta, 601587_HST Föremål, 611502_HST Ben