Upphov: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk kontext

Bj 959

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 1 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 959 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering
  • [Kön]: Kvinna
  • [unr]: Bj 959
Zon 1A
Plats
Referensnummer 37431_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål