Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 959

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 1 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 959 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 959
Zon 1A
Referensnummer 37431_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 611223_HST Oval spännbuckla P55, 611226_HST fd hyska, 611231_HST Pärla, 611263_HST bygelsax, 611264_HST Kniv, 611265_HST nålhus/synål, 611266_HST Bärring, 611267_HST Sked, 616499_HST Fragment