Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 170

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 170 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 170
Zon 1B
Referensnummer 36992_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148160_HST Ben, 476449_HST sammansatt enkelkam, 476474_HST nit/spik, 476480_HST Torshammarring, 523621_HST Kärl