Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1038

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1038 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1038
Zon 1A
Referensnummer 37080_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147517_HST Ben, 147808_HST Ben, 452970_HST Nålhus, 527245_HST Kärl, 614871_HST sammansatt enkelkam, 614872_HST Pärla, 614879_HST Rundspänne, 614885_HST Oval spännbuckla P51 c, 614896_HST nit/spik