Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 148

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 148 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 148
Zon 1E
Referensnummer 36971_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148091_HST Ben, 148498_HST Ben, 148501_HST Ben, 148598_HST Ben, 148599_HST Ben, 476596_HST sammansatt enkelkam, 476598_HST Kärl, 476602_HST Krampa, 476604_HST nit/spik, 575632_HST Sten