Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 168

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,5-2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 168 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 168
Zon 1B
Referensnummer 36990_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147398_HST Ben, 476361_HST nit/spik, 476363_HST Ten, 476375_HST Pärla, 476387_HST Smälta, 476411_HST Tråd, 476416_HST Ring, 476423_HST Kistbeslag, 525653_HST Kärl