Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 136

Yttre beskrivning: Diameter 11,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 136 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 136
Zon 1B
Referensnummer 36962_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U