Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 924

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 924 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 924
Zon 1E
Referensnummer 37396_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147651_HST Ben, 147906_HST Ben, 526725_HST Kärl, 601536_HST ornerat beslag, 601541_HST Syl, 601544_HST Enkelkam, 601547_HST Kniv