Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 752B

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Kammare, 3,3 ×1,8 meter, Djup 1,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 752B Kammargrav, Grav, Hög
Datering 900
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 37249_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U